Skip to main content

Met veel trots stellen we onze vzw ‘De Living’ voor. We hopen u ook enthousiast te maken.

 

De Living is een ‘bijzonder’ koffiehuis waar kwetsbare jongvolwassenen probeerruimte krijgen om te groeien in hun talenten rekening houdend met hun mogelijkheden. Ze krijgen de kans om actief deel te nemen aan het runnen van een horecazaak in al zijn facetten zoals bedienen, afrekenen, poetsen,…
Vzw De Living verwent met zorg en kwaliteit.
Omdat iedereen gewoon bijzonder is.

vzw de living deerlijk

Een doel zonder plan,
blijft een droom.

vzw de living deerlijk
de living deerlijk
vzw de living deerlijk

Onze missie

Vzw De Living Deerlijk helpt mensen in hun zoektocht naar zinvolle invulling van hun vrije tijd. Via succeservaringen streven we naar het bereiken van een positief zelfbeeld. Opnieuw doen geloven in zichzelf is onze missie. We ondersteunen de jongvolwassenen vanuit een gelijkwaardige houding. We streven naar het vergroten van hun netwerk door een ontmoetingsplaats te zijn waar we ongedwongen kunnen samen-zijn.

vzw de living deerlijk

We willen een veilige en gezellige plek zijn waar het leuk vertoeven is zonder specifieke verwachtingen. We willen kansen blijven bieden en ruimte geven om opnieuw te mogen beginnen. We spelen in op de noden en wensen van het moment. Op een gelijkwaardige manier leveren we elk onze bijdrage. In team beleven we samen arbeidsfierheid en plezier. Via nabijheid en samen doen worden grenzen verlegd. Voor sommigen van hen kan dit een opstap naar het regulier arbeidscircuit betekenen.

Ons streefdoel

We hebben de nodige tijd gebruikt om onze jongvolwassenen warm te maken, op te leiden en een aangepast werkmilieu te creëren. We hebben alles op alles zetten om er een goede start voor iedereen van te maken. We staan er wel op om een vrijwilligersbijdrage te bieden aan de jongvolwassenen die we in ons sociaal project willen integreren. Het koffiehuis is enkel in het weekend open, omdat alles op vrijwillige basis gedragen wordt. Tijd, ervaring en groei is een (streef)doel. Zo bereiken we nog meer kwetsbare jongeren.